Proxy server

Proxy server funguje jako prostředník mezi klientem a cílovým počítačem (serverem), překládá klientské požadavky a vůči cílovému počítači vystupuje sám jako klient. Přijatou odpověď následně odesílá zpět na klienta. Může se jednat jak o specializovaný hardware, tak o software provozovaný na běžném počítači. Proxy server odděluje lokální počítačovou síť (intranet) od Internetu.

Internetový server

Aplikační proxy je server speciálně určený pro určitý protokol nebo aplikaci. Proxy server může analyzovat obsah komunikace, případně ji pozměňovat (např. odstraňování reklam z http požadavků, blokování webových stránek podle obsahu a podobně) nebo ukládat požadavky do vyrovnávací paměti (cache), ze které mohou být při opakovaném požadavku odpovědi poskytnuty rychleji.

Open proxy server

Open proxy nebo open proxy server je proxy server, který je přístupný jakémukoliv internetovému uživateli. Obecně platí, že proxy server umožňuje uživatelům v síti službu store and forward (komunikační služba, která převezme zprávu, podrží ji a později ji odešle příjemci (příjemcům)), přičemž dokáže rozpoznat odpověď a odeslat ji původnímu adresátovi.

Proxy

Open proxy server je umístěn mezi klientem a serverem se kterým klient komunikuje. Proxy server se tváří vůči klientovi jako server a vůči serveru jako klient. Proxy server disponuje cache pamětí, ve které si ukládá odpovědi serverů na požadavky klienta. Původním účelem této internetové služby je nepřímé používání jiných internetových služeb např. DNS nebo HTTP s cílem snížit a řídit šířku pásma, čili rovnoměrněji využít přenosovou kapacitu.

Výhody

Takzvané "anonymní" open proxy umožňují uživateli ukrytí jeho IP adresy z veřejné služby (anonymizace). Tento princip se však dá i zneužít - uživatel s vědomím, že jeho IP adresa je nezjistitelná, to někdy zneužívá na znepříjemňující nebo i zákon porušující akce. Proto je často open proxy vnímáno jako problém a mnohé internetové služby detekují takovou anonymizaci a blokují vstup uživatelům s IP směřujících z open proxy serverů (např. i Wikipedie).

Proxy server

Na druhé straně anonymní open proxy zvyšuje anonymitu uživatele, zvyšuje stupeň zabezpečení při procházení webu nebo používání jiných internetových služeb. Zabraňuje zjištění původní IP adresy, čímž blokuje informace o uživateli jako součást pokusů o hacking. Navíc, otevřené proxy mohou být využity k obcházení úsilí o cenzuru, nebo sledování aktivit uživatele vládními nebo jinými organizacemi.

Některé lokality poskytují neustále aktualizované seznamy využitelných open proxy. Tyto neustále mění výstupní IP adresy, aby je nebylo možné tak jednoduše odhalit.

Nevýhody

Pokud uživatelský (klientský) počítač připojený k internetu nedostatečně zabezpečený, je ho možné spustit v režimu open proxy server, aniž by o tom jeho vlastník věděl. Takový software může pocházet z nezajištěného běžícího proxy softwaru, nebo z infekce (malware, virová nákaza, z trojského koně nebo červa), určeného k tomuto účelu. Takový počítač se označuje jako zombie počítač.

Server

Existují stovky tisíc otevřených proxy serverů, přičemž ve většině případů fungují jako nezabezpečený proxy server, přičemž vlastník serveru není znám.

Neexistují žádné důvody pro spuštění otevřeného open proxy pro organizace, takže každý otevřený proxy je podezřelý. Tyto služby se často používají pro průnik do cizích počítačových systémů, např. pro dětskou pornografii, spam nebo jiné nezákonné aktivity. Dá se říci, že většina nelegálního obsahu se šíří prostřednictvím takových proxy. Proxy servery se využívají také pro zvětšení šířky pásma, což má za následek vyšší latenci podsítě a porušování omezení šířky pásma. Špatně konfigurována open proxy může také umožnit přístup do privátní podsítě.

Server rack

Vzhledem k tomu, že open proxy jsou často spojeny s různým zneužíváním, byly vyvinuty mnohé metody pro detekci a odmítnutí služby, které přes ně procházejí. IRC sítě s přísným používáním bezpečnostní politiky automaticky testují klientské systémy pro známé typy open proxy. Podobně mail servery, bývají nakonfigurovány tak, aby automaticky testovaly mail odesílatele pro open proxy, pomocí softwaru jako proxycheck. Mail servery pak takovou poštu automaticky označují jako spam.

Zdroj: www.Wikipedia.cz, licence CC BY-SA 3.0

Přáníčka, přání, gratulace a blahopřání:

Zajímavá přání k výročí sňatku
Zajímavá báseň ke svátku
Originální přáníčka pro novomanžele
Srandovní přání k sňatku
Romantická narozeninový text
Vtipná SMS, MMS textová přání k narozeninám
Veselá přáníčka k narozeninám
Legrační blahopřání k výročí svatby
Neobvyklá přáníčka k jmeninám
Nejkrásnější svatební přání
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat